Biểu tượng cảm xúc cho Yahoo Messenger!

04/06/2008

Đây là những biểu tượng cảm xúc thông dụng khi bạn dùng trong Yahoo Messenger mà một người bạn của tôi đã gởi cho mình xin post lên chia sẻ cùng fan club của YM vậy!