Anh biết em đi chẳng trở về

26/04/2008

Anh biết em đi chẵng trở về.


Anh biết em đi chẳng trở về.

Dặm ngàn liễu khuất với sương che

Em đừng quay lại nhìn anh nữa.

Anh biết em đi chẳng trở về

Không phải vì anh, chẳng tại em.

Hoa thu tàn tạ, rụng bên thềm

Ân tình sớm nở, chiều phai úa.

Không phải vì anh, chẳng tại em.

Bên gốc thông xưa, mình lỡ ghi.

Tình ta âu yếm lúc đam mê

Thôi đành xóa lời thề trăng nước.

Bên gốc thông xưa, mình lỡ ghi.

Em nhớ nhung chi, giọt hương huyền.

Đàn xưa đã lỗi khúc tơ duyên

Tơ trời không đượm tình âu yếm.

Em nhớ nhung chi, giọt hương huyền.

Bể cạn sao mờ, núi cũng tan.

Tình kia sao giữ muôn vàn

Em đừng giận tình phai úa.

Bể cạn sao mờ, núi cũng tan

Anh biết em đi chẳng trở về.

Dặm ngàn liễu khuất với sương che

Em đừng quay lại nhìn anh nữa.

Anh biết em đi chẳng trở về.

Tác giả : Thái Can