Đến thượng đế cũng phải cười.

10/09/2010

CHO CHỪA CÁI TỘI TÒ MÒ!

TOILET BIẾT NÓI!!

MA ĐÂY!!

KHI CHÓ NẰM MƠ!