Bán lược cho sư,điều không thể?

03/06/2008

Đây là một câu chuyện thuộc hàng kinh điển trong Marketing mà có lẽ không ai không biết.Câu chuyện thể hiện sự sáng tạo và nghệ thuật trong việc bán hàng của một NV sales,và sau đây là câu chuyện….


Có một nhà làm Lược (lược chải đầu) sau khi đã bán khắp mọi nơi, ông ta đề nghị một nhân viên của mình đi đến các Chùa bán lược cho các nhà Sư. Người này đến chùa và mời các vị sư tăng mua luơc…chải đầu , anh ta liền bị các vị sư mắng cho một trận và đuổi về vì tội hài hước. Anh ta về báo cáo lại là không thể bán được vì các vị sư không có nhu cầu chải đầu.
Anh thứ hai nhận nhiệm vụ đi bán như anh thứ nhất, lần này anh ta đến chùa và xin gặp các nhà sư, anh ta nói với các nhà sư rằng nhà chùa là nơi tôn nghiêm, thanh tịnh, các phật tử đến thắp hương cần phải trang nghiêm, tươm tất trước đức phật và khuyên các nhà sư nên mua một số lược chải đầu để ở ngoài để các phật tử chải đầu trước khi vào thắp hương . Kết quả anh ta bán được 10 chiếc.
Anh thứ ba cũng nhận nhiệm vụ đi bán lược cho sư như hai anh kia. Khi đến chùa anh ta nói với các vị sư rằng: Các phật tử từ phương xa tới cầu nguyện ngoài việc toại nguyện trong tâm linh họ còn rất muốn có “một cái gì đó” của nhà chùa mang về để làm kỷ niệm, sau đó anh ta đưa ra giải pháp nhà chùa mua lược của anh ta rồi khắc tên chùa lên trên chiếc lược rồi tặng cho các phật tử mang về làm kỷ niệm “leaflet của nhà chùa . Kết quả anh ta giao hàng cho nhà chùa vào Rằm mùng Một hàng tháng.
Marketing kinh điển cho rằng “bán cái thị trường cần” chứ không bán cái mình có. Marketing hiện đại chú trọng tới xu hướng hơn nhu cầu, xu hướng của thời đại có thể tạo ra nhu cầu mới.