Hương Khuya

31/12/2010

Đêm lạnh buồn như choáng ngợp hồn
Nặng tình bao kẻ lệ rơi tuôn
Phải chăng yêu để vương sầu khổ
Hay để hoài trông mộng nhớ thương?

Gió nổi lưng trời lòng dậy sóng
Niềm yêu thuở ấy ngỡ như xong
Mới hay thổn thức cùng mưa đổ
Người hỡi!còn đây một tấm lòng

..Nguyện rằng xin chút hương tàn lạnh
Bàng hoàng nghe sấm thét trời xanh
Ô hô!mười mấy thu xoay tít
Lá vàng dệt thảm trải như tranh..


Mây tạnh trời quang mưa gió tan
Đêm dài lòng lặng đếm thời gian
Khói hương lan toả hồn cô quạnh
Sương thấm tàn canh giấc muộn màng

Tác giả : Đông Tà

Advertisements

Học quên để nhớ

31/12/2010

Học quên để nhớ

 

Học Quên để… nhớ cho nhiều
Học hờn giận để… cưng chiều đấy thôi

Học lẻ loi để… có đôi
Học ghen là để… cho người thêm yêu

Em thì xa vắng bao nhiêu
Tôi đành học cách nói điều vu vơ

Học sắc sảo để… dại khờ
Học già dặn để… ngây thơ thủa nào

Tôi giờ còn lại chiêm bao
Cố trần tục để… thanh tao kiếp người

Mải mê học khóc cho… cười
Quên hờ hững để cùng người đam mê…

 

Tác giả : Đặng Vương HưngSir Alex Ferguson – The legend of Manchester United

21/12/2010

SEVEN SECRETS TO LEARN ENGLISH

17/12/2010

SEVEN SECRETS TO LEARN ENGLISH


Secret 1: LISTEN! LISTEN! LISTEN!

Students sometimes say: ‘I don’t listen to the BBC news on the radio because it’s too fast for me and I can’t understand it.’ That’s a pity! When it’s too fast for you, when you can’t understand it, that is exactly when you NEED to listen to it!!!

How can you improve if you don’t listen and practice?

When you were a baby, did you understand your own language? When you were 3 weeks old, or 2 months, or 1 year, did you understand everything? Of course not! But you “learned” to understand by “listening”. Think about it. You learned to understand your own language by listening, 24 hours a day, 7 days a week. After that, you learned to speak. Then you learned to read. And then you learned to write. “But listening came first!”

Secret 2: DON’T LISTEN!

In the last secret I said LISTEN! LISTEN! LISTEN! Now I say DON’T LISTEN! What do I mean?!

Do you know the difference between the verbs TO LISTEN and TO HEAR? TO LISTEN is active. TO HEAR is passive. Sometimes you can LISTEN too hard. Sometimes you can TRY too hard. Sometimes it is better only to HEAR. Let the radio play. Let the cassette play. But DON’T listen. Just HEAR. Your subconscious will listen for you. And you will still learn. If you listen and try to understand, you may block on one word and get frustrated. Don’t worry! Just HEAR! Believe me, you will still be learning. The important thing is to let the radio or cassette or television or record PLAY. Let it play. And you – you do nothing. Your brain will HEAR, your subconscious will LISTEN and you will LEARN!

Secret 3: 30 MINUTES A DAY BETTER THAN 3.5 HOURS A WEEK

In fact, 30 minutes of English study once a day is better than 5 “hours” once a week! Study regularly. Study often.
LITTLE + OFTEN is better than LOT + SOMETIMES.
It’s easier, too. You can easily find 30 minutes each day. How? You can get up 30 minutes earlier. Or have a shorter lunch break. Fix a particular time every day – and keep it!

Secret 4: IMPROVE YOUR VOCABULARY WITH 5 WORDS A DAY

Vocabulary is easy! How many days in a year are there? 365, normally (on Earth).
If you learn only 5 new words a day, you will learn 5 x 365 = 1,825 new words in a year. ONE THOUSAND, EIGHT HUNDRED AND TWENTY-FIVE WORDS. That is a lot of new words. And we are not counting all the other words you will learn in other ways – reading, conversation etc. Buy a notebook and write in 5 new words EACH day, EVERY day. Learn them! You will soon have an excellent vocabulary.

Secret 5: LEARN ABOUT WORD STRESS

Word Stress is golden key number one for speaking and understanding English. Word Stress is “very important”. You can try to learn about Word Stress. This is one of the “best” ways for you to understand spoken English – especially English spoken fast.
What is Word Stress?
Take 3 words: photograph, photographer and photographic, for example. Do they sound the same when spoken? No! They sound different, because “one” syllable in each word is “stressed” (stronger than the others).
PHOtograph
phoTOgrapher
photoGRAPHic
This happens in ALL words with 2 or more syllables: TEACHer, JaPAN, CHINa, aBOVE, converSAtion, INteresting, imPORtant, deMAND, etCETera, etCETera, etCETera
The syllables that are not stressed are “weak” or “small” or “quiet”. Native speakers of English listen for the stressed syllables, not the weak syllables. If you use Word Stress in your speech, you will instantly and automatically improve your pronunciation and your comprehension.
If you have an English teacher, ask her to help you understand Word Stress. Try to hear the stress in words each time you listen to English – on the radio, or in films for example. Your first step is to “hear” and recognise it. After that, you can “use” it!

Secret 6: SENTENCE STRESS

Sentence Stress is golden key number two for speaking and understanding English. With Sentence Stress, some “words” in a sentence are “stressed” (loud) and other words are weak (quiet). Look at the following sentence:

We want to go.

Do we say every word with the same stress or force? No! We make the important words “big” and the unimportant words small. What are the important words in this sentence? Yes, you’re right: WANT and GO.

We WANT to GO.

We WANT to GO to WORK.

We DON’T WANT to GO to WORK.

We DON’T WANT to GO to WORK at NIGHT.

It’s impossible to explain everything about Sentence Stress in this email. The important thing for you is that you know it exists and try to learn about it. Sentence Stress is “very important”!

Secret 7: REVISE! REVISE! REVISE!

If you revise, you’ll improve your learning by 100%.
What does “to revise” mean? It means “to read again”. You should be systematic about this. When you learn something, you should note it. Then you should “look at it again”, 3 times:

– after 1 day
– after 1 week
– after 1 month
Each time you revise, test yourself.

Learn, revise, test.
Revise, test.
Revise, test.

Source : Internet.

 


Thức dậy hay là ngủ tiếp đây

13/12/2010

Thức dậy hay là ngủ tiếp đây


Mặt trời đang mọc ở đằng tây.

Thiên hạ xôn xao chuyện lạ này.

Ngơ ngác nhìn nhau rồi tự hỏi.

Thức dậy hay là ngủ tiếp đây?

Puskin


SEVEN BASIC SENTENCES

09/12/2010

SEVEN BASIC SENTENCES

 

1.    S  + VI (intransitive)

– The bird flies.
– She gets up at 6am.
– I am hunting.
– The baby is crying.
– I live in District 11.

2.    S + To be + Adverb

– She is here.
– They are over there.
– I am from Nghe An province.
– He is not in the office.
– My house is next to the bank.

3.    S + Linking Verb + Adj


(linking verb : look, sound, smell, taste, feel, be, seem, get, grow, become, stay, keep, go, run, lie, appear, prove, remain, resemble)

– She looks young.
– He seems friendly.
– The sky becomes cloudy.
– The soup smells good.
– I feel tired.
– I stay alone.

4. S + Linking Verb + Noun

– She is a student.
– I run a business.
– He becomes a manager.
– She seems a Japanese.
–  The man keeps his promise.

5. S + VT (Transitive) + Object

– He plays the guitar.
– She sings an English song.
– He teaches English.
– I watch TV.
– Nam writes a love letter.

6. S + VT(Transitive) + OI (indirect) + OD (Direct)
S + VT(Transitive) + OD (Direct) + To(for) + OI (indirect)


– He sent me a letter.
-> He sent a letter to me.
– The teacher tells him a story.
-> The teacher tells a story to him.
– I gave her roses.
-> I gave roses to her.
– My father bought a house for me.
-> My father bought me a house.
– My boss sent me an email.
-> My boss sent an email to me.

7. S + V + O + Complement

– My father names me Enviet.
– I call her cousin.
– I left the door open.
– You make me shy.

 


Top ten websites to learn English online

07/12/2010


1.      http://www.funeasyenglish.com

2.       http://www.english-online.at

3.      http://www.eslpod.com/website

4.      http://www.phrasalverbdemon.com

5.      http://www.writefix.com

6.      http://www.english-zone.com

7.      http://www.manythings.org

8.      http://www.bbc.co.uk/learningenglish

9.      http://www.elllo.org

10.  http://www.abc.net.au/worldtoday